Valper forventes i slutten av mars 2020

vi planlegger groenendaelkull til våre 2020

N uch Funkygangstr's Ara og N uch Ce Chamzat  av Nangijala

begge er Hd og ad fri

øyelyst u.a

N uch Ce Chamzat av Nangijala

N uch Funkygangstr's Ara